Lakás- és helyiségbérlet, közterület-használat PDF Nyomtatás

Lakás- és helyiségbérlet, közterület-használat

 • Lakásbérlet

 • Nem lakás céljára szolgáló helyiségbérlet

 • Közterület-használat:  >>> Igénylő lap

Közterület használat szabályai: [ Letöltés ]LakásbérletA nem szociális alapon bérbe adandó lakásokkal kapcsolatos eljárási szabályok:


Valamennyi bérbe adandó lakást az önkormányzat nyilvános pályázat útján adja bérbe, a Képviselő-testület döntése alapján.


Költség elven bérbe adandó lakások:


(1) Az önkormányzat elsősorban a közérdekű feladatok ellátása szempontjából jelentős munkakört betöltő személyek lakáshoz juttatása céljából, költségelven juttathat lakást.


(2) A kérelemben meg kell jelölni:

 1. az igénylő családi és utónevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja leánykori családi és utónevét (továbbiakban: természetes személyazonosító adatai),

 2. az igénylésének (munkakörének megnevezését) indokát,

 3. jelenlegi lakáshasználatát, lakáshasználatának jogosultságát és körülményeit,

 4. lakásbérbeadás időtartamát,

 5. nyilatkozatát arról, hogy vállalja a munkakörének megszűnése esetén az ő, valamint a vele együtt költözők a lakást beköltözhető állapotban 30 napon belül térítés nélkül átadják,

 6. együttköltözők nevét, az igénylőhöz való kapcsolatát,

 7. a b) pont alatti munkáltatói igazolást.


(3) A lakás bérletének időtartama legfeljebb az (2) bekezdésben meghatározott igénylésben megjelölt munkakör betöltésével azonos.Piaci alapon bérbe adandó lakások:


- Az önkormányzat olyan igénylő részére, aki nem jogosult szociális alapon és költségelven önkormányzati lakás bérletére, piaci alapon lakást biztosíthat, bérbe adhat.


- Az igénylésnek tartalmaznia kell:

 1. az igénylő természetes személy személyazonosító adatait,

 2. az együttköltözők nevét, igénylőhöz való kapcsolatát,

 3. jelenlegi lakcímét, lakáshasználatát.


- Piaci alapon lakás akkor adható bérbe, ha a lakás szociális alapon és költségelven történő bérbeadása meghiúsult.

Lakás bérleti díjak:


 1. Költségelven bérbe adott lakások lakbére


Komfortfokozat: Ft/m2/hó


    Összkomfortos 330

    Komfortos 270

    Félkomfortos 70

Komfort nélküli 60


 1. Piaci alapon bérbe adott lakások lakbére


Komfortfokozat: Ft/m2/hó


Összkomfortos 400

Komfortos 330

Félkomfortos 100

Komfort nélküli 90


 1. Ha a bérlő a lakását hozzájárulással az Lt. és jelen rendelet rendelkezéseitől eltérő célra hasznosítja 20 % - kal felemelt lakbért kell fizetni.


 1. A lakbért minden hónap 10. napjáig kell megfizetni.


 1. A bérleti szerződés aláírásakor 2 havi lakbért köteles óvadékként megfizetni, melyet a lakás tehermentes visszaadását követően visszakap a szerződés megszűnését követően, ha nincs az önkormányzat felé bérleti díj vagy közüzemi díj tartozása.


Fonyód Város Önkormányzat tulajdonában lévő nem szociális lakások bérbeadásának ügyintézésével a Polgármesteri Hivatal Titkárságán Kovács Péter ügyintéző foglalkozik.Telefonon: 85/562-980, 85/562-983


E-mailen: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.


 

Unable to load Mainlink code. Directory /var/www/kozadat.info/public_html/putslinkshere/data is not writeable! Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bővebb információra lenne szüksége, részletes felvilágosítással szolgálunk az
Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez. e-mail címen,
vagy a (85) 562-980, 562-983 telefonszámokon vagy személyesen
szerdán 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óráig,
pénteken 8.00-12.00 óráig
a Fonyódi Polgármesteri Hivatal A épület 22-es irodájában

Ügyintéző: Kovács PéterNem lakás céljára szolgáló helyiségbérlet


A nem lakás célú helyiségek bérbe adásával kapcsolatos eljárási szabályok:


Valamennyi bérbe adandó nem lakás célú helyiséget az önkormányzat nyilvános pályázat útján adja bérbe, a Képviselő-testület döntése alapján.


A bérleti díj a helyiség műszaki állapotától, területi elhelyezkedésétől, illetve a bérlemény típusától függ.


A bérbeadó a helyiséget a bérleti szerződésben megjelölt állapotban, felszereltséggel és időpontban leltár szerint köteles a bérlőnek átadni, a bérlő nem követelheti a bérbeadótól, hogy a helyiséget a folytatni kívánt tevékenység gyakorlásához szükséges módon kialakítsa, felszerelje, illetve berendezze.

A bérlő a bérleti szerződés aláírásakor a megállapított éves bérleti díj 1/3-át óvadékként köteles a bérbeadó részére megfizetni, amelyet a bérlemény tehermentes visszaadását követően visszakap a szerződés megszűnését követően, ha nincs az önkormányzat felé bérleti díj vagy közüzemi díj tartozása.


Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bővebb információra lenne szüksége, részletes felvilágosítással szolgálunk az
Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez. e-mail címen,
vagy a (85) 562-980, 562-983 telefonszámokon vagy személyesen
szerdán 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óráig,
pénteken 8.00-12.00 óráig
a Fonyódi Polgármesteri Hivatal A épület 22-es irodájában

Ügyintéző: Kovács PéterKözterület-használat

Közterület rendeltetéséről eltérő célra használni csak közterület-használati, vagy bérleti szerződéssel és a közterület-használat, és a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételének szabályairól szóló 21/2004. (VIII. 30.) rendeletben meghatározott közterület bérleti díj fizetése alapján lehet.
A közterület-használati kérelmet a Fonyód Polgármesteri Hivatal, Titkárságához kell benyújtani, az alábbi adatokkal:

 • Igénylő neve, címe és adószáma

 • A közterület igénybevételének helye, időtartama, fajtája, a terület nagysága

 • Nyilatkozat, hogy az igényelt közterületen veszélyesnek minősülő anyagot nem tárol.

A kérelem benyújtásának helye:Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bővebb információra lenne szüksége, részletes felvilágosítással szolgálunk az
Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez. e-mail címen,
vagy a (85) 562-980, 562-983 telefonszámokon vagy személyesen
szerdán 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óráig,
pénteken 8.00-12.00 óráig
a Fonyódi Polgármesteri Hivatal A épület 22-es irodájában

Ügyintéző: Kackstädter Edit

 

 


Utolsó frissités ( 2010. január 12. kedd 16:25 )
 
Sitemap