Gyámügyi igazgatás PDF Nyomtatás

A jegyzői gyámhatóság feladat- és hatáskörébe tartozó főbb ügyfajták és azok ügymenete


1./ Pénzbeli és természetbeni ellátások:


2./ A gyermek családi jogállásával kapcsolatos ügyek


3./ A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:

 

 

A városi gyámhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó főbb ügyfajták és azok ügymenete


1. Szülői felügyelet és kapcsolattartás

 • a szülői felügyeleti jog gyakorlásával kapcsolatos ügyek

 • a gyermek családi és utónevének megállapítása

 • a szülői ház elhagyása

 • a gyermek végleges külföldre távozása

 • az életpálya kijelölése

 • a szülők vagyonkezelése

 • törvényes képviselete

 • gyámnevezés és gyámságból való kizárás

 • kapcsolattartási ügyek

          >>> Részletes tájékoztatás

 

2. Házasságkötés, örökbefogadás, családi jogállás

 • a kiskorú házasságkötésének engedélyezése

 • örökbefogadás engedélyezése és az örökbefogadás felbontása

 • tájékoztatás a vér szerinti szülő adatairól

 • a gyermek családi jogállásával kapcsolatos ügyek

          >>> Részletes tájékoztatás

3. Pénzbeli ellátások

 • gyermektartásdíj megelőlegezése  >>> nyilatkozat

 • otthonteremtési támogatás

          >>> Részletes tájékoztatás

4. Gyermekvédelmi gondoskodás

 • családba fogadás

 • ideiglenes hatályú elhelyezés

 • átmeneti, tartós nevelésbe vétel

 • utógondozás, utógondozói ellátás elrendelése

          >>> Részletes tájékoztatás

5. Gyámság, gondnokság

 • gyám és gondnok kirendelésével kapcsolatos ügyek

 • gyám és gondnok működésének felügyelet és irányítása

          >>> Részletes tájékoztatás

6. A gyermek és a gondnokság alatt álló személy vagyoni érdekvédelme

 • a törvényes képviselő vagyonkezelésével kapcsolatos ügyek

 • öröklési ügyek

          >>> Részletes tájékoztatás

7. Fonyód városi Gyámhivatal illetékessége

 • Fonyód Városi Gyámhivatal feladat- és hatásköreit a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.(XII.23.) Korm.rend. melléklete szerinti illetékességi területen gyakorolja (Balatonfenyves, Fonyód).  

 

8. Az eljárás megindítására vonatkozó tájékoztatás

           >>> Részletes tájékoztatás

 Utolsó frissités ( 2009. szeptember 21. hétfő 02:17 )
 
Sitemap