Szálláshely üzemeltetés PDF Nyomtatás

A Kormány 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelete a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről


A hiteles változatokat a kozlony.magyarorszag.hu oldalról lehet ingyenesen letölteni.


Letöltés: [ Szálláshely engedély kérelem ]

Fonyód Város területén nyilvántartott egyéb szálláshelyek (fizetővendéglátók) [ Letöltés] 

 

Ezen a rendelet határozza meg a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeit és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjét.

 

Nem tartozik a rendelet hatálya alá:

a nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba adása

  • lakásbérlet,
  • házbérlet,
  • albérlet
  • ágybérlet keretében.

 

Szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület;

 

Szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása;

 

Szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma legalább huszonegy,

Panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb tíz, az ágyak száma legalább tizenegy, de legfeljebb húsz,

Kemping: az a külön területen kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet, illetve üdülőházat és egyéb kiszolgáló létesítményeket (például tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, portaszolgálat stb.) biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik.

Üdülőház: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, függetlenül a szobák vagy ágyak számától.

Közösségi szálláshely: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, az ágyak száma legalább tizenegy,

Egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat.

 

Unable to load Mainlink code. Directory /var/www/kozadat.info/public_html/putslinkshere/data is not writeable!Falusi szálláshely: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szerint kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek.


 A Korm. 18.§ (3) bekezdése alapján a már engedéllyel rendelkező szálláshelyeknek a Korm. által megállapított szigorúbb feltételeknek 2009. december 31.-ig kell megfelelnie.


A szálláshely-szolgáltatási tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a jegyzőt jelöli ki.

 

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-üzemeltetési engedély megadását követően az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a jegyzőnek.

A jegyző az adatokban történt változást a bejelentés alapján a nyilvántartásba bejegyzi.

 

Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

 

(illetve adatváltozás bejelentése)

 

Ügytípus megnevezése:

Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem (működési engedély adataiban bekövetkezett változás bejelentése)


Általános információk:

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság szálláshely-üzemeltetési engedélyével rendelkező szálláshelyen folytatható.

Ügyet intéző szervezeti egység:

Ügyfélszolgálati Iroda


Kérelem kötelező tartalma:

A kérelem formanyomtatványon adandó be! Letöltés: [ Szálláshely engedély kérelem ]

A szálláshely-üzemeltetési engedély kiadására irányuló kérelem kötelező adattartalma

a szálláshely-szolgáltató neve;

a szálláshely-szolgáltató címe/székhelye;

a szálláshely-szolgáltató cégjegyzékszámát, vagy egyéni vállalkozó esetén a nyilvántartási számát

a szálláshely-szolgáltató adószámát, statisztikai számjele;

a szálláshely címét, helyrajzi számát;

a szálláshely elnevezését;

a szálláshely használatának jogcíme;

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység típusának megjelölését;

a szálláshely befogadóképességét:vendégszobák, kemping esetén a terület egység száma, illetve az ágyszám


Ügyfél által csatolandó mellékletek: 

1. nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló

okirat (a tulajdoni lap kivételével);

2. haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását

igazoló okirat;

3. közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak

hozzájárulását igazoló okirat.

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

 

  • 1. tulajdoni lap;

  • 2. a tevékenység végzéséhez szükséges, szakhatósági állásfoglalások

Eljárás illetéke:

2.200,-Ft (illetékbélyegben)

Ügyintézési határidő:

22 munkanap

I. fokon döntés hozó szerv:

Jegyző

II. fokon döntést hozó szerv:

Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal

Megjegyzés:

 

 

 

Utolsó frissités ( 2010. január 26. kedd 10:17 )
 
Sitemap